Kennel Momabo's
Uppfödning av svart och vit storpudel

Tjänstehund


Om oss

Vilka är vi?
Jag heter Maria Modig och är utbildad skolhundpedagog samt behörig pedagog för grundskola och gymnasium.
Mina kollegor Hemlis & Benny är utbildade tjänstehundar och vi arbetar tillsammans som ett team mot tredje person inom skola, vård och omsorg. 

Dessa möten kan vara enskilda interventioner eller för en hel grupp beroende på behov.


Både jag och mina hundar är utbildade på Svenska Terapihundskolan. Vi arbetar utomhus och inomhus.
Det finns tillgång till en mindre lokal i Bollnäs att tillgå vid behov.
Kontakta mig gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för just den verksamhet du finns inom.
Barn, ungdom & hund


Vi har erfarenhet av hundens förmåga att förmedla och lära ut. Värdegrundsfrågor och lästräning är några av många områden där man kan använda hund som resurs. Vi vet också att hunden har en förmåga att hjälpa barn att fokusera i situationer där koncentrationen sätts på spel. Benny är utbildad "läshund".
En social tjänstehund kan hjälpa till med att stötta barn och unga i många olika situationer. Det är bara fantasin som kan sätta stopp för vad man kan använda en hund till. Hund kan  exempelvis underlätta för barn som har svårt med skolarbete, här använder vi hunden i själva undervisningen. 
Hund kan även fungera som en motivation att komma till skolan. Eller som stöd i både skola och vardagligt liv. 

Vi lägger upp besöken efter individens behov.


Exempel på områden vi jobbar med:

 • Hög skolfrånvaro
 • Motivationsbrist
 • Koncentrationssvårigheter
 • Mobbning
 • Känsloutbrott
 • Depression
 • Förlust eller sorg
 • Självförtroende/självkänsla
 • Selektiv Mutism
 • Hundrädsla
 • Lästräning samt andra ämnen
 • Ångest
 • Fysisk rörelse/motion


Utbildad hund

En utbildad social tjänstehund är en hund som har lämplighetstestas och har genomgått drygt ett års utbildning tillsammans med sin hundförare. Hunden utbildas med inriktning mot hundförarens profession. Jag är pedagog och mina hundar arbetar främst med barn och unga av den anledningen. Benny har han även genomgått en lämplighetstest och utbildning för att få arbeta med barn under tretton år. Hemlis kommer att fortsätta med sin utbildning under hösten 2024.


All inlärning och träning sker med positiv förstärkning för att hunden ska tycka att det är roligt att arbeta, detta i samband med att hundföraren är utbildad kan säkerställa kvalitet och kunskap. Varje hund-team får även göra en omdiplomering vartannat år för att få fortsätta arbeta, detta för att säkerställa teamets kvalitet.


Att hund och hundförare är utbildad är viktig och självklart för de flesta kommuner och verksamheter för att kvalitetssäkra arbetet för tredje person och i djurskyddssynpunkt..När en verksamhet anlitar oss, är vi en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, där riskanalyser och genomarbetade förebyggande åtgärder ingår.


I vårt arbete tar vi också hänsyn till alla övriga runt omkring den miljö vi arbetar i . Arbetsmiljön är otroligt viktig att se över. Finns det till exempel personer som är allergisk eller hundrädda i omgivningen, så skapar vi rutiner i samråd med ansvariga för ett kvalitetssäkrat arbete.
Vi utarbetar vilka rutiner som är viktiga för att arbetet ska bli så bra som möjligt för både människa och hund. Arbetar vi inomhus på en skola kan det till exempel vara att hunden har ett eget klassrum med egen ingång eller nära en ingång och vissa skolor har en egen byggnad för hund. Arbetar vi på ett boende kan det vara att vi är i ett visst rum under schemalagd tid i samråd med personal. Arbetar vi utomhus till exempel en skolgård, så är vi helst på en avskild plats på för att hunden ska kunna arbeta fokuserat.
Vi följer socialstyrelsens ‌hygienrutiner‌ ‌och riktlinjer‌ som‌ ‌finns‌ ‌för ‌vård‌ ‌och‌ ‌omsorg i  arbetet med hund.  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf